محصول دیجیتالی

دانلود رایگان کتاب داستان رئیس بی لقب، روش مدیریت زندگی، موفقیت

دانلود رایگان کتاب داستان رئیس بی لقب، روش مدیریت زندگی، موفقیت
محصول دیجیتالی

دانلود رایگان کتاب داستان رئیس بی لقب، روش مدیریت زندگی، موفقیت

۰تومان
اضافه به سبد خرید

کتاب در فضای معاصر آمریکا نوشته شده است و شما را به انگیزه ای دوباره برای تلاش وا می دارد.

ترجمه کتاب از نوع ترجمۀ آزاد می باشد. مترجم کتاب را بازنویسی کرده است تا خواننده حس بهتری داشته باشد.