کالای فیزیکی

کتاب داستان رئیس بدون لقب، راه کارهای موفقیت

کتاب داستان رئیس بدون لقب، راه کارهای موفقیت
کتاب داستان رئیس بدون لقب، راه کارهای موفقیت
کتاب داستان رئیس بدون لقب، راه کارهای موفقیت
کالای فیزیکی

کتاب داستان رئیس بدون لقب، راه کارهای موفقیت

۲۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

قالب کتاب داستانی بوده و در حوزه روانشناسی موفقیت می باشد.

نویسنده رابین شارما می باشد.

مترجم دکتر صابر سیدی ( دکتر دامپزشک، دکترای تخصصی فلسفه غرب)

روش ترجمه، ترجمۀ آزاد بوده است و نویسنده کتاب را دوباره بازنویسی کرده است تا خواندتی تر و ملموس تر باشد.

کتاب تا ابتدای سال 99 سه بار تجدید چاپ شده است.